Hur skapar vi beredskap i skolan vid mottagandet av barn och ungdomar från Ukraina?

Den 31 mars genomfördes ett akutinsatt seminarium där Motivationslyftet by Star for Life i samarbete med Idéer för livet erbjöd skolpersonal övergripande information om hur vi kan hantera mottagandet av ukrainska barn och ungdomar i skolan på ett så förberett, professionellt och lyhört sätt som möjligt. Fokus för träffen var att ge konkreta verktyg och […]

Läs mer

Hur ska vi prata med våra barn om…

Många föräldrar upplever utmaningar i samtal med sina barn och tonåringar, i synnerhet när det gäller frågor som tex. ensamhet, stillasittande eller läxläsning. Kika gärna på alla sex filmerna och få handfasta råd om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga, men ibland svåra, områden. Filmerna berör skärmtid, ensamhet, läxläsning skoltrötthet, tonårsrelationer och stillasittande […]

Läs mer

Jacob Trollbäck, Agenda 2030 och de Globala målen

Vid Nätverkträffen i maj fick vi lyssna på Jakob Trollbäck, som bland annat skapat designen till Agenda 2030 och de Globala målen. Han är nu en av initiativtagarna till “Inner Development Goals” som driver frågan vad vi kan göra för att bli mer effektiva i arbetet mot ökad hållbarhet och välmående. Jakob berättar här kort […]

Läs mer

Johan Fallby, expert inom idrottspsykologi

På Nätverksträffen i maj hade även en huvudtalare, Johan Fallby, expert inom idrottspsykologi och tidigare rådgivare i Svenska Fotbollförbundet. Johan gav oss en introduktion kring hur tränare motiverar idrottarna i lärandesituationer, hur olika metoder vad gäller samarbete och feedback, med kognitiv beteendeterapi och beteendeperspektiv i botten kan användas. Han tar utgångspunkt i det som benämns […]

Läs mer

Exempel från Malmö Idrottsgymnasium

I mitten på januari genomfördes rikskonferensen Bättre Skola 2021 – en konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete. Under konferensen blev deltagarna erbjudna att samverka och ta del av aktuell forskning, skolutveckling, samt inspireras av goda exempel från skolor runt om i landet. Malmö Idrottsgymnasium (MIG) är en av de skolor som har implementerat Motivationslyftet och rektor […]

Läs mer

Vad är ”nudging”?

Kortfattat representerar begreppet ett verktyg som används för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val, dvs. att ge människor ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan tex. handla om att följa en enklare regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart. Med andra ord att förändra beteenden, inte påverka attityder. Lyssna […]

Läs mer

Hjärnan kontra välfärdslivet

eedback eller feed forward, det är väl ändå̊ inte så stor skillnad, eller…? I podden Kommunikation med Svensson och Mattisson får du svaret! Poddavsnittet handlar om konsten att kommunicera på hjärnans villkor.

Läs mer

Skolledarbloggen ger Motivationslyftet tummen upp

Introduktionsprogrammen på Falkenbergs gymnasieskola arbetar med Motivationslyftet som metod för att stärka eleverna självkänsla, motivation och engagemang för sin egen och samhällets framtid. Rektor Catharina Löfqvist berättar mer om arbete med Motivationslyftet och hur det stärker elevernas lärandeidentitet. Läs mer här ⇒

Läs mer

Intervju i SvD.se

Precis som kroppen behöver fysisk aktivitet behöver även våra hjärnor tränas. Men hur tränar man hjärnan på bästa sätt? Läs intervjun med Jana Söderberg på SvD.se ⇒

Läs mer

Gäst i Nyhetsmorgon

De flesta studenter har en tydlig bild av hur studenttiden var tänkt att vara…  Fest och firande med klasskompisar, vita kläder, studentmössor, lärarnas fina tal, utspring och studentflak. Sång och skrål. Nu har allt förändrats och avgångsklasserna på gymnasieskolor i Sverige har redan fått göra stora uppoffringar. Men det tar inte bort studenternas känslor av besvikelse […]

Läs mer