Metoden Motivationslyftet

Alla Motivationslyftets utbildningsprogram består av fem arbetsmoduler. I varje modul tränas konkreta personliga kompetenser och mentala förmågor genom olika psykologiska metoder och verktyg. Syftet är att rusta barn och ungdomar med kunskaper och verktyg för ett bättre självledarskap och beslutskompetens när det gäller deras studier och välmående. Metoden och det pedagogiska materialet bygger på aktuell vetenskaplig forskning kring hjärnan, pedagogik, psykologi och motivation.

Vill du veta hur vi börjar? Läs mer om implementering.

Fyra viktiga grundtankar som är basen för en lyckad implementering:Helhetstänk och inkludering

Utbildningsprogrammen inkluderar barn och ungdomar, skolpersonal och vårdnadshavare och knyter an till skolans övergripande mål i styrdokumenten samt Barnkonventionen och FNs globala hållbarhetsmål.Kontinuitet och långsiktighet

Alla program för barn och ungdomar sträcker sig över tre år och förutsätter kontinuerlig och systematisk träning samt användning av verktygen som förstärkning i den ordinarie verksamheten. Trots sitt förebyggande och främjande fokus kan övningarna lätt anpassas till pågående utmaningar och aktuella problem i verksamheten.Skalbarhet och ekonomisk hållbarhet

Motivationslyftets grundidé är att all operativ verksamhet och ansvar för genomförandet av metoden och programmen ligger i skolorna/föreningarna. Vi arbetar med ett ”train the trainer”- koncept.Kvalitetssäkring

Motivationslyftet erbjuder alla skolor och föreningar inspiration och fortbildning i form av inspirationsträffar som inkluderar aktuell forskning och information om ny materialutveckling. Genom vårt samarbete med forskare och experter inom psykologi, hjärnforskning och pedagogik kan vi alltid garantera uppdaterat material.

Vi stärker barns och ungdomars framtidstro

Motivationslyftet by Star for Life erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.

Star for Life startade sin verksamhet i Sydafrika 2005 och har sedan dess spridits till fler regioner och länder. År 2013 påbörjades arbetet med att utveckla verksamheten till Sverige och att anpassa metodiken och programmet till den svenska skolan. Star for Life Group har en gemensam vision – att stärka ungdomars självledarskap, stärka den fysiska och psykiska hälsan samt skapa engagemang och förutsättningar för sin egen och samhällets framtid.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripande mål, barnkonventionen och FNs globala hållbarhetsmål.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt