Om oss

Motivationslyftet

Vår bakgrund

Motivationslyftet by Star for Life grundades 2013 som en ideell förening i Star for Life Group. Grundtanken är att stärka elevers och personalens psykiska hälsa, inre motivation och självledarskap genom utbildningsprogram som bygger på skolans styrdokument och modern forskning. Vi tror att schemalagd kontinuerlig självledarskapsträning är ett viktigt verktyg för att öka ungdomars studiemotivation, framtidstro och ansvarstagande för sin hälsa.

Motivationslyftet har som långsiktig strategi att arbeta med metoden i cirka 100-150 skolor i Sverige och genom utvärdering och framtida forskningsprojekt visa effekterna både på hälsan och motivationen. Testskolorna ska representera både den kommunala och privata skolsektorn samt olika socioekonomiska områden. Visionen är att självledarskapsträning får en obligatorisk plats i svenska skolschemat i alla årskurser och att lärarutbildningar förmedlar mer kunskap kring neurovetenskap och motivationspsykologi.

Verksamheten i Sverige

Alltför många svenska gymnasieelever klarar inte av skolkraven och lämnar sin utbildning med ofullständiga betyg. Samtidigt larmar forskningsrapporter att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att stiga, och har de senaste 10 åren ökat med 100%. Mer än en fjärde del av Sveriges ungdomar lider under psykisk ohälsa idag.

2013 startades den svenska Star for Life-verksamheten som idag heter Motivationslyftet by Star for Life. Organisationen har sedan starten utvecklat en metodik och flera träningsprogram anpassade till svenska
förhållanden och baserade på den svenska läroplanen. Den långsiktiga ambitionen är att integrera självledarskapsträning som en standardkomponent i svenska skolsystemet och därmed förbättra ungdomarnas inre motivation, självkänsla och självledarskap på lång sikt. Genom konkreta verktyg tränas både elevernas och personalens tillit till sin egen förmåga att påverka sitt mående, sin prestation och framtiden.

Motivationslyftet för vårdnadshavare

Varje termin, på exempelvis ett föräldramöte, ges en kort presentation av arbetet där vårdnadshavare får ta del av några förmågor som ungdomarna tränar och utvecklar under aktuell termin. De har möjlighet att tillsammans få reflektera över förmågorna och även själva få prova några av våra verktyg, för att sedan på bästa sätt kunna stödja och främja sina ungdomars skolgång.

Ett samarbete mellan skola och hem är nödvändigt för att skolarbetet ska lyckas. Skolan har som uppgift att hålla vårdnadshavarna informerade så att de kan följa med och främja sina barns skolgång och lärande.

Därför finns även ett informativt material som skall stödja, förklara och visa vårdnadshavarna vad arbetet med Motivationslyftet innebär för skolan och eleverna.

Informationsfolder för vårdnadshavare

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt