Effektmätning

Hur mäter man preventiva insatser inriktade på självledarskap, motivation och psykisk hälsa? Hur sätter man siffror på framtidstro och hittar mätindikatorer för det som lätt kallas “mjuka värden”?

Kvalitativa studier visar att elevernas tilltro till sin egen förmåga att påverka sin framtid, sina studier och sin hälsa stärks genom Motivationslyftets övningar.

Vi uppdaterar och förbättrar löpande våra utvärderingsmetoder och ser fram emot framtida forskningsprojekt för att kvantitativt mäta effekterna av arbetet.

Utvärderingsstrategi

Del 1 inkluderar samtliga skolor som aktivt arbetar med Motivationslyftet.

Aktiviteter:

  • Monitorering av insatserna i skolan genom årliga uppföljningsmöten och regelbunden kontakt med Motivationslyftets skolstrateg.
  • Självskattningsverktyg som används i slutet av varje arbetsområde.

Del 2 inkluderar ett representativt urval av skolor.

Aktiviteter:

  • Fördjupad utvärdering av effekter som mäts mot baseline-undersökningar.
  • Fördjupade kvalitativa undersökningar genom intervjuer.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt