Självledarskap

Vad vi gör

Motivationslyftet vill bidra till en hållbar och holistisk skolutveckling där barn och ungdomar förbereds både kunskapsmässigt och mentalt på samtidens och framtidens krav. Vi vill se en utbildning där självkänsla, uthållighet, självdisciplin, empati och mental styrka värderas lika högt som ämneskunskaper och kompetenser.

En metod - flera program

Motivationslyftet är en arbetsmetod som har gjorts tillgänglig i olika förebyggande och främjande utbildningsprogram för att ge skolor och idrottsföreningar möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Följande program erbjuds idag:

  • Elevprogram (för förskola, låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet)
  • Personalprogram för all skolpersonal (pedagoger, studievägledare och elevhälsa)
  • Träningsmaterial för idrottande ungdomar i klubbverksamheter

Programmen följer samma metodik men skiljer sig åt när det gäller upplägg, teoretiska kunskapsmoment, omfattning och urval av övningar.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt