Idrottsföreningar

IMG_2192

Motivationslyftet är ett program i självledarskap som strukturerat och forskningsbaserat tränar deltagarnas ansvarstagande för sin träning, hälsa och omgivning.

I dagens samhälle ser vi att påtryckningarna från många håll riskerar att ställa ohållbara kvar på våra unga idrottare. Vår övertygelse är att vi måste ta ett aktivt ansvar för att bidra till den sociala hållbarheten, att de håller långsiktigt både som idrottsutövare och framtidens vuxna.

Den mentala träningen leder till en självdriven prestationsförmåga och slutligen förbättrad hälsa och välmående och förebygger psykisk ohälsa. Mental träning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för att långsiktigt öka den mentala konditionen. Precis som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och effekten en fråga om kontinuitet.

Motivationslyftet utgår från att trygga och välmående aktiva idrottare, förutsätter trygga och välmående ledare och tränare. Även vårdnadshavare inkluderas och är en viktig del av det helhetstänk som Motivationslyftet innebär.

Vill du veta vilka idrottsföreningar vi samarbetar med? Läs här. 

Mental träning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser.

Soccer,Game,Background.,Mixed,Media

Framtidens idrottsföreningar

Föreningsverksamheten i Sverige är en fantastisk arena där mötesplatser för ungdomar från olika bakgrunder skapas och där möjlighet ges till både fysisk idrottsutveckling och värdegrundsarbete.   

Idrottande ungdomar som känner tillit till sig själva, varandra och sin omgivning har i större utsträckning lättare att prestera och samtidigt må bra. Metoden Motivationslyftet för unga idrottare är ett förebyggande och främjande utbildningsprogram som syftar till att hjälpa idrottsföreningar att på ett strukturerat sätt arbeta med värderingar, självkänsla och självledarskap.

Arbetet med Motivationslyftet för unga idrottare i en förening startar alltid med att alla tränare i föreningen erbjuds delta i en utbildning. Denna utbildning är nödvändig för att lägga en god grund för programmet i föreningen. Programmet kommer ha större effekt om idrottarna möter det förhållningssätt som programmet lär ut i alla interaktioner med ledare och personal i föreningen. Men Motivationslyftets syfte är inte bara att stärka enskilda idrottare, utan dessutom att bidra till att skapa en dynamisk förening där alla – ungdomar, tränare, ledare och vårdnadshavare – kan växa och trivas.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt