Motivationslyftets integritetspolicy

På Svenska SfLs värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hö g nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sä lja dina personuppgifter till ett annat fö retag eller organisation). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det ä r viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du ä r alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Maila vänligen info@starforlife.se.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig som givare och i vilket ändamål (varför)?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
6. Var behandlar vi dina personuppgifter?
7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
8. Vad har du för rättigheter som registrerad?
9. Hur hanterar vi personnummer?
10. Hur skyddas dina personuppgifter?
11. Hur hanterar vi bildmaterial/foto samt texter på internet, sociala medier samt tryckt material 12. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
13. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
14. Ändringar i integritetspolicy

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter ä r all slags information som direkt eller indirekt kan hä nfö ras till en fysisk person som ä r i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter ä ven om inga namn nä mns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) ä r personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är all hantering som görs med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utfö rs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar ä r insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Svenska SfL, org.nr, 802471-5693 med adress Dockplatsen 1 211 19 Malmö, ä r personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Gäller fr.o.m. 2018-05-25

Hem

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt