Självledarskap och psykisk hälsa

Motivationslyftet

– för ungas framtidstro och psykiska hälsa

Självledarskap och uthållighet förutsätter kunskap och mental träning.

En skola i samtiden

I den svenska läroplanen för grundskola och gymnasium beskrivs skolans uppdrag:

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem…. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.”

Det finns många goda intentioner och initiativ redan idag. Men alltför ofta uppfylls ovanstående målsättningar med punktinsatser utan långsiktig effektmätning eller tydlig koppling till läroplanen. Självförtroende, nyfikenhet, kreativitet och andra personliga kompetenser är lika mycket resultat av kontinuerlig träning som den fysiska konditionen.

Vår metod

Metoden som alla Motivationslyftets utbildningsprogram utgår från består av fem arbetsmoduler. I varje modul tränas konkreta personliga  kompetenser och mentala förmågor genom olika psykologiska metoder och verktyg. Syftet är att rusta barn och ungdomar med kunskaper och verktyg för ett bättre självledarskap när det gäller deras studier och välmående. Metoden och det pedagogiska materialet bygger på aktuell vetenskaplig forskning kring hjärnan, pedagogik, psykologi och motivation.

Olika åldersanpassade träningsprogram för elever samt utbildningsmaterial för personal och vårdnadshavare.

Utbildningsprogram för unga idrottare med övningar som lätt integreras i varje träningspass oavsett idrott.

Digitala utbildningsprogram inom självledarskap för ledare och medarbetare. Anpassat efter er verksamhet.

Motivationslyftet för skolpersonal

Nu finns den digitala kursen Motivationslyftet@school för dig som är verksam inom skolan. Se gärna vår introduktionsfilm för mer information.

Motivationslyftet har gjort att jag tror mer på mig själv och jag har lärt mig att vara mer snäll, både mot mig själv och andra. Vi blir tryggare tillsammans i klassen och då är det lättare att lära sig bättre på lektionerna.
Caroline
Elev, Falkenbergs gymnasieskola
Motivation och ansvarstagande kunde vi identifiera som drivande faktorer för elevernas lärande och för att lyckas med sitt skolarbete.
Pernilla Svensson
Rektor, Vittra Landborgen
Motivationslyftet ger mig som lärare en ram för att jobba med eleverna och deras miljö, det relationella och mellanmänskliga.
Helena Bay Nord
Gymnasieslärare

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt