Pluggtips

Att sköta sin undervisning hemifrån på distans kräver både självdisciplin och planering. Eleverna behöver hitta verktyg som gör att de kan motivera dig själv när ska sitta hemma och plugga utan sina klasskompisar. Precis som under skoldagarna så behöver deras hjärna syre för att orka lyssna, det får de delvis naturligt i skolan. Detta sker tex. naturligt mellan deras lektioner, när de hämtar nya böcker och byter klassrum men också genom klasskamrater och de sociala kontakter de har varje dag.

När man sitter hemma och pluggar, kanske i sängen eller i soffan, så ställer det höga krav på eleverna och då behöver dem säkerligen några pluggtips så att de orkar fokusera och samtidigt må bra. Dessutom behöver eleverna energi till att klara av flera veckors hemmasittande.

Klicka på länken och ladda gärna ner PDF:n, Motivationslyftets Pluggtips. Detta är ett första steg att hjälpa våra barn i en ny digitaliserad studiemiljö pga rådande världssituation.

001

Motivationslyftet

En metod i fem steg som syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap, men också förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning.

Motivationslyftet är utvecklat av Svenska SfL som är en del av Star for Life-Group. Gemensamt har vi en vision att stärka ungdomars självkänsla, självinsikt samt motivation att skapa egna målbilder. Star for Life Group har verksamhet i Sverige, Sydafrika, Namibia och på Sri Lanka.

Metodiken och materialet i Sverige utgår från den svenska läroplanen samt Barnkonventionen och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor. Arbetssättet involverar hela skolan - det vill säga alla elever, all personal samt vårdnadshavare.

002

Se vår nya Brand movie som presenterar Motivationslyftet!