Grundskolor

Cheerful,Multicultural,Schoolchildren,Showing,Thumbs,Up,In,School,Corridor

De kommer att behöva hantera kriser och motgångar och lösa globala problem med hjälp av kreativitet och uthållighet.

En säker prognos för framtiden är att dagens elever kommer att möta en värld med hög förändringstakt och med krav på snabba anpassningar. De kommer att behöva hantera kriser och motgångar och lösa globala problem med hjälp av kreativitet och uthållighet. De kommer även att behöva lära sig att reflektera över sig själva och sin omgivning, med syfte att fatta kloka och genomtänkta beslut. Detta är egenskaper som med fördel kan tränas tidigt för att rusta eleverna inför kommande utmaningar och möjligheter.

Forskning visar tydligt att schemalagt forskningsbaserat arbete med elevernas inre motivation och värdegrund bör påbörjas tidigt under skolgången för att hjälpa dem att bibehålla den positiva grundinställning de flesta barn har när de börjar skolan. Vår förhoppning är att alla elever i grundskolan, utifrån sina förutsättningar, ska få en möjlighet att öka sin motivation, sitt lärande och självledarskap, samt förbättra sin förmåga till reflektion kring sig själva och sin omgivning. Förmågor som vi vet är viktiga för att prestera och må bra – nu och i framtiden.

Group,Of,Children,In,A,Row,Enthusiastically,Work,At,The

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt