Implementeringsprocess

Vill ni skapa en tydlighet och systematik i värdegrundsarbetet på er skola, med fokus på självledarskapsträning och hälsofrämjande arbete? Genom att implementera Motivationslyftet får ni just detta. Med kontinuerligt stöd från en regional skolstrateg ser vi till att processen anpassas efter just era behov och redan pågående utvecklingsområden. Genom utbildning av först hela personalgruppen och vidare några handledare på skolan, som tillsammans med skolledningen säkerställer processerna, kommer det kollegiala lärandet generera en trygghet och stabilitet i arbetet framåt.

Utformad för bästa resultat

Vår process är utformad för att säkerställa bästa resultat och garantera en smidig implementering, anpassad efter  just er verksamhet.

  1. Intresseanmälan och information om Motivationslyftet.
  2. Signering av överenskommelse och planering av implementering.
  3. Personalutbildning (5 workshops).
  4. Metod och handledarutbildning.
  5. Implementering av metoden i skolan med stöd av Motivationslyftets strateg.
  6. Elevprogram genomförs.
  7. Regelbunden uppföljning av arbetet, avstämningsmöte årligen.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt