Förskolor

Group,Of,Small,Nursery,School,Children,Sitting,On,Floor,Indoors

Många av våra grundvärderingar och delar av den egna självbilden formas så tidigt som i förskoleåldern. Idag påverkas redan yngre barn mer än någonsin tidigare av sociala medier, grupptryck och prestationsstress. Utöver det är dagarna i förskolan ofta långa och familjetiden begränsad. Förskolan och relationerna med de vuxna i förskolemiljön spelar därmed en alltmer viktig roll för barns personliga utveckling och självuppfattning.

I en allt mer segregerad värld är barnens möjligheter till språkutveckling, konflikthantering och konstruktiva samtal starkt varierande. Förmågan att till exempel kunna verbalisera och reglera sina känslor, att använda sin fantasi i lekar eller att respektera andras behov är några träningsmoment som vi vill rusta barn tidigt med innan destruktiva ersättningsbeteenden manifesteras.

Forskning visar tydligt att värdegrundsarbete och självledarskap går att träna och ger större effekt ju tidigare man börjar. Motivationslyftets förskoleprogram erbjuder ett konkret arbetsmaterial för förskolepedagogerna och inspirationsmaterial för vårdnadshavare.

Forskning visar tydligt att värdegrundsarbete och självledarskap går att träna och ger större effekt ju tidigare man börjar.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt