Verksamheten i Sverige

Alltför många svenska gymnasieelever klarar inte av skolkraven och lämnar sin utbildning med ofullständiga betyg. Samtidigt larmar forskningsrapporter att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att stiga, och har de senaste 10 åren ökat med 100%. Ett embryo till vår verksamhet startade i Sydafrika där de materiella förutsättningarna för de flesta barn inte går att jämföra med de förutsättningar som unga människor i Sverige växer upp med. Ändå finns slående likheter i beteendemönster och inställningar bland ungdomar så som exempelvis bristande motivation i skolarbetet och en vilsenhet när det gäller den egna framtidstron.

Syftet är att genom schemalagd mental träning och olika former av estetisk förankring förbättra ungdomarnas motivation, självkänsla och självledarskap – på lång sikt.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripande mål, barnkonventionen och FNs globala hållbarhetsmål.

Historik

Organisationen Motivationslyftet är en del av Star for Life. Idén till Star for Life föddes 2005 när Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i Sydafrika. De såg hur människorna där, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick dem att inleda ett projekt och de lanserade det första Star for Life-programmet i provinsen KwaZulu-Natal senare samma år.

I samarbete med skolledare, beteendevetare, kommunikatörer och musiker från Sydafrika och Sverige tog de på sig utmaningen att skapa ett främjande utbildningsprogram. Initiativet utgår från tanken att genom förebyggande information i kombination med musik bygga en kunskapsbas och samtidigt skapa ökad medvetenhet. Programmet stärker barns självkänsla och självförtroende med betoning på individens drömmar och förhoppningar.

Våra huvudpartner

Boka möte

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Obligatoriskt