Styrelsen

Anders Milton

Ordförande

F.d. ordförande i Röda Korset och Saco

Beatrice Silow

Ordinarie ledamot

Kommunikations- och kulturchef Sigma

Christina Wahlström

Ordinarie ledamot

Projektledare Idéer för livet, Skandia

Maria Gren

Ordinarie ledamot

Meg Tivéus

Ordinarie ledamot

Tidigare vd för Svenska spel och vice vd i Posten

Elisabet Nihlfors

Ordinarie ledamot

Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap