Motivationslyftet-at-work

Digitala kursen, Motivation 3.0 – Självledarskap på hjärnans villkor

Träna din hjärna

Visste du att du kan träna din hjärna för att öka din motivation och drivkraft? Det går att lära sig att uppnå bättre
balans för att oftare känna sig tillfreds båda i vardagen och på jobbet. Hemarbete och en oviss arbets- och
livssituation har under 2020 inte bara fysiskt utmanat oss utan även visat betydelsen av mental styrka för att
anpassa oss till snabba förändringar. Det är många som känner sig trötta, frustrerade och kanske ängsliga.
Programmet Motivation 3.0 – Självledarskap på hjärnans villkor tränar din hjärna att använda sina egna
resurser på ett smartare sätt så att du kan hantera den förändringstakt vi lever med idag.

Uppgradera din mentala styrka

Kursen, uppdelad på 4 avsnitt, är lämpad för dig som vill uppgradera din mentala styrka genom
forskningsbaserad träning. Du får enkla och konkreta verktyg att använda i vardagen. Teori varvas med
reflektionsövningar som ökar din medvetenhet för att lättare kunna manövrera bland alla valmöjligheter du ställs
inför. Korta filmer och texter förklarar teorin. Träffsäkra exempel från verkligheten, tips och inspiration visar dig
hur du ska gå tillväga.

För frågor, maila helena@motivationslyftet.se

Väckte detta din nyfikenhet?

Klicka här för ett smakprov ↠
Klicka här för kursen ↠