Svenska skolresultat förbättrats enl. PISA

12Dec2019

Resultaten av den nya Pisaundersökningen 2019 har offentliggjorts och det är glädjande att se att svenska ungdomars skolresultat har förbättrats. Det är också intressant att OECD:s utbildningschef, Andreas Schleicher, även betonar att årets Pisaundersökning lägger mer tonvikt än tidigare på elevernas välmående och förmåga till självledarskap, uthållighet och dynamiskt förhållningssätt (growth mindset). Precis sådant som vi tränar inom Motivationslyftet.

“Årets Pisaundersökning lägger mer tonvikt än tidigare på elevernas välmående och hur väl de identifierar sig med läroplaner och kunskapsmål. I Pisaundersökningarna pratar man nu om ”growth mindset”.

Utvecklingen tyder på att det har blivit allt mer viktigt att eleverna inte bara lyckas på prov, utan att de också klarar att komma igen efter ett misslyckande. Och hur tränar man elever på det?
– Det finns inget enkelt svar. Men man behöver ha ett skolsystem som tidigt identifierar de som inte presterar tillräckligt bra. Det gäller också att verkligen tro på eleverna och hela tiden uppmuntra dem så att de förbättrar sina resultat.

Läs summeringen här: En presentation av PISA’s sätt att mäta och resonera”.

Läs gärna mer i detalj från Skolverket!