Motivationslyftet för vårdnadshavare

Varje termin, på exempelvis ett föräldramöte, ges en kort presentation av arbetet där vårdnadshavare får ta del av några förmågor som ungdomarna tränar och utvecklar under aktuell termin. De har möjlighet att tillsammans få reflektera över förmågorna och även själva få prova några av våra verktyg, för att sedan på bästa sätt kunna stödja och främja sina ungdomars skolgång.

Ett samarbete mellan skola och hem är nödvändigt för att skolarbetet ska lyckas. Skolan har som uppgift att hålla vårdnadshavarna informerade så att de kan följa med och främja sina barns skolgång och lärande.

Därför finns även ett informativt material som skall stödja, förklara och visa vårdnadshavarna vad arbetet med Motivationslyftet innebär för skolan och eleverna.