För att börja arbeta med elevprogrammet på er skola går implementeringsprocessen till på följande sätt: