Idrottsprogram

Motivationslyftet för unga idrottare

Motivationslyftet by Star for Life har tillsammans med Trelleborg FF tagit fram en plan för att genomföra ett innovativt utbildningsprogram under namnet ”Motivationslyftet för unga idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och syftar till att Trelleborg FF:s ungdomsspelare ska få ett hållbart synsätt på sin träning, sina ambitioner och sin återhämtning. Metoden tränar ungdomars självledarskap och ansvarstagande för både träning, skola och sin hälsa.

Programmet ska rusta ungdomar för utmaningar både inom sin idrott och i livet utanför idrottsarenan. En långsiktig ambition är att implementera programmet i olika idrottsklubbar i hela landet.

Syftet med projektet är att ta fram en modell och träningsprogram för att främja och stärka ungdomarnas motivation till att fortsätta träna just när de står i ett läge då talangen inte längre räcker och uthålligheten tryter. Under tre år testas ett specialanpassat självledarskapsprogram utifrån Motivationslyftets metodik och koncept, där en begränsad grupp av föreningens unga spelare kontinuerligt tränas i mental träning som ett komplement till sin fotbollsträning.

Aktuella studier visar att en ökad andel unga lider av psykisk ohälsa och att specifikt elitidrottande ungdomar har en ökad risk för stress och psykisk ohälsa. Därför är ytterligare ett av de huvudsakliga målen med projektet att långsiktigt stärka unga idrottare i sin förmåga att balansera kraven mellan idrotten och skolan, att skapa en positiv självbild och att skapa en hållbar långsiktig motivation för sina elitambitioner.

För att öka den förväntade effekten av projektet involveras även vårdnadshavare. Genom workshops och digitalt inspirationsmaterial utbildas vårdnadshavare i hur de hemifrån kan bidra och stödja sina idrottande barn genom att:

  • hjälpa barnen att behålla motivationen för idrotten
  • förstärka tron på sin egen förmåga att påverka sitt liv och ansvarstagande för sin närmiljö.

Vår ambition är att vi efter projektets slut kan se tydliga indikationer på följande generella effekter:

  • Fysiskt: ett ökat intresse och starkare motivation för träning och rörelse.
  • Psykiskt: starkare självledarskap för att förebygga psykisk ohälsa bland klubbens barn och ungdomar.
  • Utbildning: starkare motivation för skolarbetet samt bättre samverkan mellan klubb och skolor i regionen.
  • Kollektivt ansvarstagande: en starkare och mer positiv laganda och ökad förmåga till samarbete.

För mer info gällande samarbetet, vänligen kontakta hanna@motivationslyftet.se