Johan Fallby, expert inom idrottspsykologi

10sep2021

På Nätverksträffen i maj hade även en huvudtalare, Johan Fallby, expert inom idrottspsykologi och tidigare rådgivare i Svenska Fotbollförbundet. Johan gav oss en introduktion kring hur tränare motiverar idrottarna i lärandesituationer, hur olika metoder vad gäller samarbete och feedback, med kognitiv beteendeterapi och beteendeperspektiv i botten kan användas. Han tar utgångspunkt i det som benämns Guided Discovery.

Johan Fallby.mp4 from Motivationslyftet on Vimeo.