Motivationslyftet by Star for Life

Personalprogram

Motiverade lärare är en viktig förutsättning för elevernas motivation och lärande. Utifrån vår metod har vi utvecklat ett mentalt träningsprogram för pedagoger i skolan. För att kunna arbeta med elevprogrammet behöver skolans personal först ha genomgått
personalprogrammet.

Varför behövs personalprogrammet?

Många elitidrottare får idag mental träning som en självklar del i sitt träningsprogram. Förmågan att mentalt kunna hantera en kritisk tävlingssituation, skadeperiod eller andra motgångar förutsätter träning och kunskap om hur hjärnan fungerar. Som pedagog krävs det idag samma mentala styrka för att kunna hantera alla utmaningar i dagens skolmiljö och för att vara den inspirerande pedagogen som skapar engagemang, nyfikenhet och en positiv studiemiljö för eleverna.

Programmets upplägg:

Ny uppdaterad info kommer till våren!

Har du frågor, kontakta Helene Bruneheim på helene@motivationslyftet.se

Ur innehållet:

Modul 1:

Att leda sig själv och andra genom tydliga målbilder om hjärnans behov av tydliga visioner, konsten att fokusera på det påverkbara och vikten av självvalda grundvärderingar.

Modul 2:

Konsten att vara proaktiv, inspirerande och samtidigt motiverad i en snabb förändrande miljö. Om mänskliga drivkrafter, ambivalens, beslutsprocesser, impulsstyrning och hjärnans genetiska kortsiktighet.

Modul 3:

Hantera din stress och skapa en hållbar balans i tillvaron om vikten av personliga bokslut, emotionell kontroll och möten med JAG AB; om helikoptersperspektiv, Haloeeffekten och andra fenomen i hjärnkontoret.

Modul 4:

Att påverka och leda genom coachande kommunikation – om roller och relationsdynamiska processer, om vikten av återkoppling och en konstruktiv feed back-kultur i skolan, om tuffa samtal och konsten att lyssna och motivera genom MI-metoden

Anmälan öppen till Metod & Handledarkurs

Jobbar du med Motivationslyftet på din skola? Nu finns möjligheten att anmäla sig till vårens Metod & Handledarutbildning antingen i Stockholm eller Göteborg. Vid frågor eller anmälan – kontakta Helene Johansson på helene@motivationslyftet.se. eller läs inbjudan här nedan:

Läs inbjudan till Stockholm här

Läs inbjudan till Göteborg här

Kursinnehåll:

På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans föruts​ättningar för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper. Vi ser hur metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din profession inom skolan.

Du kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola. Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet.

Om du är intresserad av att få mer information om våra övriga materialkurser så kontakta Karin Månsson