Personalprogram

Motiverade lärare, fritidsledare och annan skolpersonal är en viktig förutsättning för elevernas studiemotivation och lärande. Utifrån vår metod har vi utvecklat ett mentalt träningsprogram för pedagoger i skolan. För att kunna arbeta med elevprogrammet behöver skolans personal först ha genomgått personalprogrammet. Men hur behåller man sitt eget engagemang när kraven ökar, resurser minskar och tiden inte räcker till längre?

Varför behövs personalprogrammet?

Som pedagog krävs det idag mycket mental styrka för att kunna hantera alla utmaningar i dagens skolmiljö och för att vara den inspirerande pedagogen som skapar engagemang, nyfikenhet och en positiv studiemiljö för eleverna.

Motivationslyftet by Star for Life erbjuder ett konkret träningsprogram för hela skolans personal. Utbildningen syftar till att öka medarbetarnas självledarskap och förmåga till självmotivation samtidigt som verktygen ska bidra till att minska risken för psykisk ohälsa och negativ stress.

Med hjälp av en bättre förståelse för hjärnans grundmekanismer kan vi radikalt förbättra både den mentala hälsan samt vår egen och andras prestation på lång sikt.

Under kursen kommer personalen att förstå hur vårt hotsystem påverkar den psykiska hälsan och varför ”feed forward” fungerar bättre som kritik än ”feed back”. Teoretiska kunskapsmoment varvas med reflektion och praktiska övningar.

Programmets upplägg:

5 workshops á 2 timmar med fokus på följande områden:

  • Motivation 3.0 – om självledarskap och självmotivation
  • Neurokommunikation – konsten att möta andra på hjärnans villkor
  • Att tränas elevers självmotivation ämnesintegrerat

Har du frågor, kontakta Hanna Silvner på hanna@motivationslyftet.se

 

Ur innehållet:

Modul 1:

Att leda sig själv och andra genom tydliga målbilder om hjärnans behov av tydliga visioner, konsten att fokusera på det påverkbara och vikten av självvalda grundvärderingar.

Modul 2:

Konsten att vara proaktiv, inspirerande och samtidigt motiverad i en snabb förändrande miljö. Om mänskliga drivkrafter, ambivalens, beslutsprocesser, impulsstyrning och hjärnans genetiska kortsiktighet.

Modul 3:

Hantera din stress och skapa en hållbar balans i tillvaron om vikten av personliga bokslut, emotionell kontroll och möten med JAG AB; om helikoptersperspektiv, Haloeeffekten och andra fenomen i hjärnkontoret.

Modul 4:

Att påverka och leda genom coachande kommunikation – om roller och relationsdynamiska processer, om vikten av återkoppling och en konstruktiv feed back-kultur i skolan, om tuffa samtal och konsten att lyssna och motivera genom MI-metoden

Anmälan öppen till Metod & Handledarkurs

Jobbar du med Motivationslyftet på din skola? Nu finns möjligheten att anmäla sig till Metod & Handledarutbildningen antingen i Stockholm eller Göteborg. Vid frågor eller anmälan – kontakta Hanna Silvner på hanna@motivationslyftet.se. eller läs inbjudan här nedan:

Läs inbjudan till Stockholm här

Läs inbjudan till Göteborg här

Kursinnehåll:

På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans föruts​ättningar för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper. Vi ser hur metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din profession inom skolan.

Du kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola. Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet.

Om du är intresserad av att få mer information om våra övriga materialkurser så kontakta Hanna Silvner