Motivationslyftet by Star for Life har ett tydlig vision…

…att med förebyggande träning och kunskaper minska risken för ett framtida utanförskap. Tillsammans med våra partner vill vi lyfta den svenska skolan, både när det gäller elevernas prestationsnivå och deras psykiska och fysiska välmående. Vi vill ge alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar möjlighet att utveckla sin fulla potential, förverkliga sina mål och drivkrafter samt göra kloka beslut för sin framtid. Vårt mål är att våra ungdomar på sikt skall bidra till att skapa ett hållbart samhälle – både för sig själva och andra.

Ett samarbete med oss utformas efter era önskemål och förutsättningar. Om ni precis som vi brinner för en hållbar social utveckling i samhället och vill investera i Sveriges framtid kontakta Jana Söderberg för att diskutera möjliga samarbeten och partnerskap. jana@motivationslyftet.se eller ring 070-673 06 44.