Kurser

Höstens Metod- och handledarkurs, i Stockholm och Göteborg

Kursinnehåll

På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans förutsättningar för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper.

Vi ser hur metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din profession inom skolan. Du kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola.

Utbildningen riktar sig till personal på skolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet by Star for Life och till någon del startat arbetet med Motivationslyftet.

Tid

Utbildningen är utspridd över 3+1 heldagar.  Olika datum gäller i Sthlm och Göteborg denna höst.