Kurser

Universitetskurs – Göteborgs universitet

För att introducera pedagoger och övrig personal till Motivationslyftets material och arbetssättet samarbetar Motivationslyftet med Göteborgs Universitet där delar av materialet presenteras i kursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska lärprocesser” (7,5hp). Kursen behandlar i första hand metodiken och ger exempel på praktisk estetiska verktyg. Även andra sociala didaktiska modeller som t ex El Sistema och Pedagogista berörs och problematiseras. Kursen omfattar totalt fyra helger vid Musikhögskolan i Göteborg.

Här hittar du mer information samt länk till kursplan och anmälan.

Götebors Universitet

Metod och handledarkurs – Stockholm

Som ett alternativ till Universitetskursen i Göteborg anordnar Motivationslyftet en Metod & Handledarkurs som ges både i Sthlm och Göteborg. Här arbetar vi igenom Motivationslyftets material och arbetssätt. Kursen vänder sig, precis som universitetskursen, till de skolor som genomfört personalutbildningen och ska påbörja arbetet med eleverna. Kurserna finns både för högstadiet och gymnasiet.
Nu kan du som pedagog på en skola som arbetar med Motivationslyftet anmäla dig till vårens kurs.

Läs mer om Metod och handledarkursen här.