Kurser

Digital Metod- och handledarkurs

Som ett alternativ till Universitetskursen i Göteborg anordnar Motivationslyftet en Metod & Handledarkurs som denna vår genomförs vid 4 digitala tillfällen.  Här arbetar vi igenom Motivationslyftets material och arbetssätt.

Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet by Star for Life och till någon del startat arbetet med Motivationslyftet.

Är du pedagog på en skola som arbetar med Motivationslyftet?
Anmäl dig till vårens kurs, sista anmälningsdag är 3 feb.

Kursdatum för våren 2021

  • onsd. den 10 feb
  • onsd. den 10 mars
  • onsd. den 14 april
  • Återkommer med 4:e tillfället

Läs mer om Metod- och handledarkursen här ⇒