Vad är ”nudging”?

23jan2021

Kortfattat representerar begreppet ett verktyg som används för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val, dvs. att ge människor ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan tex. handla om att följa en enklare regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart. Med andra ord att förändra beteenden, inte påverka attityder. Lyssna på vår senaste gästföreläsare Nurit Nobel här!