Inspirationsspelen är tillbaka!

09okt2020

Tack för ert tålamod! Spelet är ett konkret verktyg för att träna förmågorna inom Motivationslyftet. Övningarna tillsammans med bilderna, känslo- och behovskorten, hjälper eleverna att sätta ord på känslor och behov. Beställningar kan smidigast göras via ert inlogg på Intranätet. Pris: 400 kr/spel.