Anmälan öppen till Metod & Handledarkurs!

04maj2020

Jobbar du med Motivationslyftet på din skola? Nu finns möjligheten att anmäla sig till höstens Metod & Handledarutbildning antingen i Stockholm eller Göteborg. Vid frågor eller anmälan – kontakta Helene Johansson på helene@starforlife.se.

Kursinnehåll:

På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att du blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans föruts​ättningar för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper. Vi ser hur metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din profession inom skolan. Du kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola. Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en överenskommelse med Motivationslyftet.

Läs inbjudan till Stockholm här

Läs inbjudan till Göteborg här