bild02

Elevprogram

Motivationslyftets elevprogram sträcker sig över tre år och bygger på skolans styrdokument. Idag finns Motivationslyftet på högstadieskolor, gymnasieskolor, resursskolor och särskolor i Sverige. Arbetsmaterialet ger skolor möjlighet att på ett strukturerat och konkret sätt arbeta med skolans värdegrund och övergripande mål.

infograph

Programmets upplägg:

  • Varje vecka arbetar eleverna med materialet tillsammans med sina mentorer. Arbetet innehåller teoretiska kunskaper, gruppdiskussioner samt självreflektion.
  • Varje elev får en individuell arbetsbok och läraren en kompletterande manual.
  • När metoden och arbetssättet är väl förankrad hos personal och elever är målsättningen att arbetssättet blir en naturlig del som då även inkluderas i alla ämnen.
  • Materialet innehåller även kompletterande pedagogiskt material för barn i behov av särskilt stöd.