var-metod01

Motivationslyftet – en metod i fem steg

Metodiken som motivationslyftet utgår ifrån symboliseras genom en stjärna bestående av fem stjärnspetsar, motsvarande fem arbetsmoduler. I varje modul arbetas det med mentala förmågor som tränas på varierande sätt och med olika verktyg. Metoden bygger dels på vetenskaplig forskning kring hjärnan, skolan och inlärning samt psykologiska arbetsmetoder och aktuell motivationsforskning. Arbetssättet integrerar teoretiska kunskaper, själv och gruppreflektion samt emotionell förankring genom praktisk estetiska lärprocesser.

Klicka för mer information om:

Modul 1: ”Jag siktar mot mina drömmar”

I denna modul arbetar vi med förståelsen för varför vår hjärna behöver konkreta målbilder och drömmar på kort och lång sikt och vilken betydelse våra undermedvetna värderingar har för majoriteten av våra beslut och beteenden.

Modul 2: ”Jag är engagerad”

Detta avsnitt handlar om våra emotionella drivkrafter och hur vi kan påverka vår motivation för att driva våra tankar till handlingar. Likt ett nyårslöfte kan engagemanget för en målbild kännas starkt i ett ögonblick och tappar sin kraft redan kort därefter. Hur håller man sin motivation levande på lång sikt? Hur kan jag driva mig själv för att komma i mål?

Modul 3: ”Jag bestämmer”

Den mänskliga viljan kan försätta berg. Men hur vet man vad man verkligen vill när många faktorer som stress och grupptryck påverkar våra beslutssituationer dagligen? I detta avsnitt ligger fokus på att utforska och styra över sin personliga viljestyrka. Kognitiva träningsmoment varvas med kunskapsdelar om den mänskliga viljan. Fokus ligger på att lära sig att hantera konkreta beslutssituationer under grupptryck, beslutsångest, ambivalens. etc.

Modul 4: ”Jag gör det möjligt”

Ett stort mål kan vara inspirerande men också förlamande om det är just stort eller långt borta. Då är det nyttigt att kunna bryta ner huvudmål i delmål, skapa stödfunktioner i processen, lära sig planera utifrån ett helhetsperspektiv, träna på att hantera motgångar och slutligen hålla motivationen levande. Detta är arbetsområden i modul 4.

002
Modul 5: ”Från Jag till Vi”

Om modul 1-4 boostar självkänsla och personliga drivkrafter så anser vi att det är lika viktigt att tidigt förstå sin egen roll i samhället och sitt ansvar i samspel med andra. Därför fokuserar modul 5 på att titta över den personliga horisonten. I detta avsnitt tränas viktiga förmågor så som empati, effektiv kommunikation och konflikthantering. Syftet är att förstå att vi alla är viktiga delar i samhället där vi har ett ansvar för varandra, behöver bidra samt kunna se våra personliga behov och önskemål i ett större perspektiv.