Satsning Stockholm med stöd av Gålöstiftelsen

Vi tackar Gålöstiftelsen som genom sitt beviljade bidrag till Svenska SfL gör det möjligt för oss att satsa mer resurser i Stockholmsregionen med nya aktiviteter och skolor. Tack!

Läs mer

Nätverks- och erfarenhetsutbyte

Torsdag den 26 oktober anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för organisationerna som får stöd. Syftet med mötet var att nätverka samt utbyta erfarenheter och diskutera effektmätning av ideell verksamhet. Som representant för Svenska SfL deltog Anne Hedlund, skolstrateg i Stockholm med ansvar för forskning. Här kan du läsa mer om träffen!

Läs mer

Utveckling av gymnasieprogram med stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse

Vi är mycket stolta över vårt nya samarbete med Jacob Wallenbergs stiftelse. Genom det ekonomiska stödet kommer vi under de kommande tre åren ta fram och testa ett nytt material anpassat och utvecklat för gymnasiet. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett inspirerande samarbete.

Läs mer

Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 1

SEMINARIUM: Hur kan vi stärka ungas motivation och skolans värdegrund? Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever. Välkommen till en […]

Läs mer

Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 2

SEMINARIUM: Hur används utbildningsprogram i skolan för att stärka ungas engagemang och motivation? Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever. Välkommen […]

Läs mer

Motivationslyftet uppmärksammas i Sundsvalls tidning

Motivationslyftet uppmärksammas i Sundsvalls tidning i samband med konsertturnén ”Marching for Love” – ett initiativ inom Star for Life som syftar till att lyfta och marknadsföra Star for Lifes verksamheter i Sydafrika, Sverige och Namibia. Läs mer om Star for Lifes  i Sydafrika och Namibia samt om konsertturnén på www.starforlife.se  Läs artikeln i Sundsvalls tidning […]

Läs mer

Inspiration och nätverksträff i Göteborg

Idag anordnade Svenska SfL en inspirationsdag i Göteborg för skolledare, pedagoger och andra intresserade i regionen! Temat för dagen var ” Vad säger hjärnforskningen om inlärning och motivation – och hur ser verkligheten ut?” Vi fortsätter att anordna liknande event i våra olika regioner och är redan i full gång med att planera för kommande […]

Läs mer

Svenska SfL blir Motivationslyftet!

Svenska SfL har under årets första månader haft en pågående process med att tydliggöra och konkretisera programmets kortsiktiga och långsiktiga effekter – både på individnivå och skolnivå men även på samhället i stort. Under processen har en naturlig del varit att hitta ett passande namn på metoden. Ett namn som tydligare kan kopplas till arbetssättet, syftet […]

Läs mer

Svenska SfL och Star for Life i Namibia lär av varandra..

”Star for Life Group – från tanke till handling” Att titta på våra gemensamma utmaningar och möjligheter istället för att sikta på skillnader öppnar upp för engagemang och samverkan. Alla barn i världen behöver en stark tro på framtiden och mår bra av en god självkänsla för att göra kloka val. Svenska SfL och Star […]

Läs mer

Snart dags att anmäla sig till universitetskursen i Göteborg!

Snart är det dags att anmäla sig till kursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska läroprocesser” vid Göteborgs Universitet (7.5 hp) som startar till hösten 2017. Läs mer om innehåll och upplägg här

Läs mer