Jana Söderberg Svenska SfL i Almedalen

Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 1

SEMINARIUM: Hur kan vi stärka ungas motivation och skolans värdegrund? Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever. Välkommen till en […]

Läs mer

Jana Söderberg Svenska SfL Föreläsning

Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 2

SEMINARIUM: Hur används utbildningsprogram i skolan för att stärka ungas engagemang och motivation? Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever. Välkommen […]

Läs mer

P1060712

Motivationslyftet uppmärksammas i Sundsvalls tidning

Motivationslyftet uppmärksammas i Sundsvalls tidning i samband med konsertturnén ”Marching for Love” – ett initiativ inom Star for Life som syftar till att lyfta och marknadsföra Star for Lifes verksamheter i Sydafrika, Sverige och Namibia. Läs mer om Star for Lifes  i Sydafrika och Namibia samt om konsertturnén på www.starforlife.se  Läs artikeln i Sundsvalls tidning […]

Läs mer

P1060536

Inspiration och nätverksträff i Göteborg

Idag anordnade Svenska SfL en inspirationsdag i Göteborg för skolledare, pedagoger och andra intresserade i regionen! Temat för dagen var ” Vad säger hjärnforskningen om inlärning och motivation – och hur ser verkligheten ut?” Vi fortsätter att anordna liknande event i våra olika regioner och är redan i full gång med att planera för kommande […]

Läs mer

Motivationslyftet logo smaller

Svenska SfL blir Motivationslyftet!

Svenska SfL har under årets första månader haft en pågående process med att tydliggöra och konkretisera programmets kortsiktiga och långsiktiga effekter – både på individnivå och skolnivå men även på samhället i stort. Under processen har en naturlig del varit att hitta ett passande namn på metoden. Ett namn som tydligare kan kopplas till arbetssättet, syftet […]

Läs mer

image1 (3)

Svenska SfL och Star for Life i Namibia lär av varandra..

”Star for Life Group – från tanke till handling” Att titta på våra gemensamma utmaningar och möjligheter istället för att sikta på skillnader öppnar upp för engagemang och samverkan. Alla barn i världen behöver en stark tro på framtiden och mår bra av en god självkänsla för att göra kloka val. Svenska SfL och Star […]

Läs mer

15_apr_Facebook

Snart dags att anmäla sig till universitetskursen i Göteborg!

Snart är det dags att anmäla sig till kursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska läroprocesser” vid Göteborgs Universitet (7.5 hp) som startar till hösten 2017. Läs mer om innehåll och upplägg här

Läs mer

image2 (1)

Fler utbildas i SfL-materialet.

Idag genomfördes vårterminens första kurstillfälle i Stockholm där två av Svenska Star for Lifes skolstrateger utbildade fler pedagoger, kuratorer, studievägledare och specialpedagoger i SfL-materialet!

Läs mer

13_mars_Facebook

Varmt välkommen till en inspirationsträff i Göteborg 13 mars!

Vad säger hjärnforskningen om inlärning och motivation – och hur ser verkligheten ut? Star for Life i Sverige erbjuder en kostnadsfri inspirationsdag för pedagoger, skolledare och andra intresserade i Göteborg. Varmt välkommen till en eftermiddag där ni får inspiration och kunskap kring hur er skola och kommun genom Star for Life-metodiken kan tydliggöra och utveckla […]

Läs mer

jana1

Svenska SfL på Skolforum

Svenska SfL träffade under måndagen och tisdagen skolledare, lärare och skolutvecklare på Skolforum i Stockholm. Två fullspäckade dagar med många intressanta möten och diskussioner. Verksamhetsansvarig Jana Söderberg hade tre välbesökta och lyckade seminarier om vikten av mental träning i skolan för att öka elevers motivation och prestation.    

Läs mer