Motivationslyftet logo smaller

Svenska SfL blir Motivationslyftet!

Svenska SfL har under årets första månader haft en pågående process med att tydliggöra och konkretisera programmets kortsiktiga och långsiktiga effekter – både på individnivå och skolnivå men även på samhället i stort. Under processen har en naturlig del varit att hitta ett passande namn på metoden. Ett namn som tydligare kan kopplas till arbetssättet, syftet […]

Läs mer

image1 (3)

Svenska SfL och Star for Life i Namibia lär av varandra..

”Star for Life Group – från tanke till handling” Att titta på våra gemensamma utmaningar och möjligheter istället för att sikta på skillnader öppnar upp för engagemang och samverkan. Alla barn i världen behöver en stark tro på framtiden och mår bra av en god självkänsla för att göra kloka val. Svenska SfL och Star […]

Läs mer

15_apr_Facebook

Snart dags att anmäla sig till universitetskursen i Göteborg!

Snart är det dags att anmäla sig till kursen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska läroprocesser” vid Göteborgs Universitet (7.5 hp) som startar till hösten 2017. Läs mer om innehåll och upplägg här

Läs mer

image2 (1)

Fler utbildas i SfL-materialet.

Idag genomfördes vårterminens första kurstillfälle i Stockholm där två av Svenska Star for Lifes skolstrateger utbildade fler pedagoger, kuratorer, studievägledare och specialpedagoger i SfL-materialet!

Läs mer

13_mars_Facebook

Varmt välkommen till en inspirationsträff i Göteborg 13 mars!

Vad säger hjärnforskningen om inlärning och motivation – och hur ser verkligheten ut? Star for Life i Sverige erbjuder en kostnadsfri inspirationsdag för pedagoger, skolledare och andra intresserade i Göteborg. Varmt välkommen till en eftermiddag där ni får inspiration och kunskap kring hur er skola och kommun genom Star for Life-metodiken kan tydliggöra och utveckla […]

Läs mer

jana1

Svenska SfL på Skolforum

Svenska SfL träffade under måndagen och tisdagen skolledare, lärare och skolutvecklare på Skolforum i Stockholm. Två fullspäckade dagar med många intressanta möten och diskussioner. Verksamhetsansvarig Jana Söderberg hade tre välbesökta och lyckade seminarier om vikten av mental träning i skolan för att öka elevers motivation och prestation.    

Läs mer

0808

Läs här om SfLs arbete i Söderköping

”En ny undersökning vad gäller skolan visar på förbättringar i Söderköping. I en kommunranking från Lärarnas riksförbund klättrar man från 229:e till plats 56 – bäst i den östra länsdelen.” ”– Jag tror att det kan ha med arbetet vi gjort för att stärka självkänslan och öka motivationen hos våra elever på olika sätt. En […]

Läs mer

image1-1

Personalutbildning i Partille

Personalen på Fuulundskolan i Partille avslutar personalutbildningen med stort engagemang!

Läs mer

image2

Ale kommun implementerar Star for Life-vektyg i samhället genom projektet ”Ale Create”

                            

Läs mer

0815

Svenska SfL satsar på implementering

Läs mer