Kontakt

Anki Elken

Generalsekreterare
Star for Life-Group.

sam@starforlife.se

Jana Söderberg

Verksamhetsansvarig

070 673 06 44

jana@motivationslyftet.se

Katrin Meyer

Projektledare

070 874 20 24

katrin@motivationslyftet.se

Karin Månsson

Skolstrateg Region Öst

karin@motivationslyftet.se

Sandra Danielsson

Skolstrateg Region Mälardalen

sandra@motivationslyftet.se

Helena Wattström

Skolstrateg Region Väst och personalutbildare

helena@motivationslyftet.se

Anne Hedlund

Skolstrateg Region Mälardalen

anne@motivationslyftet.se

Hanna Silvner

Skolstrateg Region Syd

hanna@motivationslyftet.se

Gerd Uleander

Regionansvarig Region Bergslagen

gerd@motivationslyftet.se

Peter Janzon

Administration och ekonomi.

peter@motivationslyftet.se

Laila Davidsson

Ekonomiansvarig

laila@motivationslyftet.se