För att börja arbeta med elevprogrammet på er skola går implementeringsprocessen till på följande sätt:

  • Skolan anmäler intresse och bokar ett planeringsmöte med en av Motivationslyftets skolstrateger.
  • Skolstrategen träffar t ex skolchef, rektorer, ledningsgrupp och utvecklingsansvarig för presentation av våra utbildningsprogram.
  • Personalen i skolan genomför personalprogrammet.
  • Flera pedagoger deltar i Universitetsutbildningen ”Hållbar social utveckling i skolan genom estetiska lärprocesser” i Göteborg (7,5 hp).
  • När personalen har utbildats och pedagoger genomfört universitetskursen påbörjas arbetet med eleverna i år 7.