Sök till vårens kurs!

07Nov2018

Jobbar du med Motivationslyftet på din skola? Nu finns möjligheten att anmäla sig till vårens metod och handledarutbildning. Vid frågor eller anmälan – kontakta Katrin Meyer på katrin@starforlife.se 

Kursinnehåll:

På kursen kommer vi att jobba med Motivationslyftets koncept, metod och material så att du  blir väl insatt i detta. Vidare kommer vi diskutera aktuell forskning om hjärnans föruts​ättningar  för inlärning, samt användandet av estetiska lärprocesser för att förankra kunskaper. Vi ser hur  metoden är förenad med skolans uppdrag enligt läroplanen, och hur du kopplar det till din  profession inom skolan. Du kommer även att få verktyg för hur du, som handledare inom  Motivationslyftet, kan implementera arbetet på din skola.  Utbildningen riktar sig till personal på gymnasie- och högstadieskolor som skrivit en  överenskommelse med Svenska SfL och till någon del startat arbetet med Motivationslyftet.