Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 2

27Jun2017

SEMINARIUM: Hur används utbildningsprogram i skolan för att stärka ungas engagemang och motivation?

Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever.

Välkommen till en workshop där vi konkret visar hur motivationsträning och värdegrundsarbete kan implementeras för att ge maximal effekt på välmående och prestation bland elever och personal. Motivationslyftet erbjuder lärare och övrig skolpersonal ett verktyg för att konsekvent och långsiktigt arbeta med dessa viktiga frågor.

På plats finns Karin Månsson, skolstrateg inom Motivationslyftet och förstelärare på Ramunderskolan i Söderköping och Jana Söderberg, verksamhetsansvarig för Motivationslyftet.

Dag:
Fredag 7/7 2017 11:00 – 12:00

Plats:
Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Platsbeskrivning:
Skandias trädgård

Beskrivning av samhällsfrågan
Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Utbildningsprogrammet Motivationslyftet används redan med stor framgång i ett antal svenska skolor. Programmet syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete för att öka ungas motivation och engagemang. I många skolor får värdegrundsarbetet fortfarande låg prioritet och resulterar i spridda punktinsatser för att motverka specifika problem. Värdegrund eller livskunskap har idag ingen given plats på schemat och kunskap saknas många gånger om HUR man ska arbeta med frågan. Men det kan ändras. Välkommen till en workshop där vi konkret visar hur motivationsträning och värdegrundsarbete kan implementeras för att ge maximal effekt på välmående och prestation bland elever och personal. Motivationslyftet erbjuder lärare och övrig skolpersonal ett verktyg för att konsekvent och långsiktigt arbeta med dessa viktiga frågor.

Medverkande:
Karin Månsson, Skolstrateg och förstelärare på Ramunderskolan i Söderköping, Motivationslyftet, utvecklat av Svenska SfL
Jana Söderberg, Verksamhetsansvarig, Motivationslyftet, utvecklat av Svenska SfL
Facebook:
www.facebook.com/motivationslyftet/

Tillgänglighet:
Teleslinga finns

Förtäring:
Nej