Besök våra seminarier i Almedalen – Seminarium 1

27Jun2017

SEMINARIUM: Hur kan vi stärka ungas motivation och skolans värdegrund?

Värdegrundsfrågan är en viktig del i svenska läroplanen och många skolor arbetar med ämnet. Men ofta saknas långsiktighet och struktur, bland annat då kunskap inom mental träning och psykologi är bristfällig och ämnestid saknas. Motivationslyftet erbjuder utbildning både för skolpersonal och elever.

Välkommen till en workshop där vi konkret visar hur motivationsträning och värdegrundsarbete kan implementeras för att ge maximal effekt på välmående och prestation bland elever och personal. Motivationslyftet erbjuder lärare och övrig skolpersonal ett verktyg för att konsekvent och långsiktigt arbeta med dessa viktiga frågor.

På plats finns Karin Månsson, skolstrateg inom Motivationslyftet och förstelärare på Ramunderskolan i Söderköping och Jana Söderberg, verksamhetsansvarig för Motivationslyftet.

Dag:
Måndag 3/7 2017 11:00 – 12:00

Plats:
Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Platsbeskrivning:
Skandias trädgård

Beskrivning av samhällsfrågan
Var fjärde elev som gick ut grundskolan i fjol nådde inte upp till kunskapskraven och lämnade skolan utan fullständiga betyg. Andelen unga med psykiska symtom har ökat de senaste åren till 28 procent. Mental träning används för att stärka motivation och öka självkänslan, men inte i skolan. Ännu.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige uppgår till 70 miljarder kronor årligen. Andelen som mår psykiskt dåligt ökar samtidigt som allt fler inte når upp till skolans kunskapskrav. Inom idrottens värld och även inom näringslivet arbetar man redan flitigt och framgångsrikt med mental träning. Detta för att stärka engagemang och motivation och för att öka självkänsla och därigenom höja prestationer. I skolans värld lyser dock mental träning med sin frånvaro. Ett konsekvent och långsiktigt arbete med att höja ungas motivation och ansvarstagande skulle generera såväl bättre hälsa som ökade prestationer. Skolan skulle bättre rusta ungdomar att möta vuxenlivets och arbetsmarknadens krav. Välkommen till en paneldiskussion där psykologisk forskning möter skolans verklighet. På plats finns Göran Kentää, forskare vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) samt fil dr i psykologi, Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia och Jana Söderberg, verksamhetsansvarig för Motivationslyftet.

Medverkande:
Göran Kentää, Forskare vid GIH samt fil dr i psykologi, GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan)
Marcus Strömberg, Vd, AcadeMedia
Jana Söderberg, Verksamhetsansvarig, Motivationslyftet, utvecklat av Svenska SfL

Facebook:
www.facebook.com/motivationslyftet/

Tillgänglighet:
Teleslinga finns

Förtäring:
Nej